Vrienden van De Achtsprong

Stichting Vrienden van De Achtsprong zet zich in om giften en donaties te genereren voor basisschool De Achtsprong. Deze financiële steun is voor de gewenste schoolontwikkeling echt noodzakelijk. Naast de ouderbijdrage die u jaarlijks betaalt voor activiteiten van de Oudervereniging vragen wij ouders en bedrijfsleven ieder schooljaar om een gift/financiële bijdrage voor de schoolontwikkeling welke geheel ten goede komt aan de kinderen op De Achtsprong. Stichting Vrienden van De Achtsprong is actief sinds januari 2011.

De investeringen van Stichting Vrienden van De Achtsprong worden in samenspraak met de directie en leerkrachten van De Achtsprong gedaan. Jaarlijks wordt bekeken wat aansluit bij de schoolontwikkeling en welke investeringen ervoor zorgen dat alle kinderen op De Achtsprong er plezier van hebben. Tijdens de jaarvergadering van de Oudervereniging verantwoordt het bestuur van Stichting Vrienden van De Achtsprong de jaarlijkse investeringen. Het is geweldig om te ervaren dat er zoveel ouders De Achtsprong financieel steunen om iets extra’s te kunnen doen voor alle leerlingen en het team. 

Dit maken De Vrienden mogelijk voor de kinderen op De Achtsprong!
De afgelopen schooljaren is met geld van De Vrienden door de school geïnvesteerd in de leerlijn techniek, tablets voor de bovenbouw, computers, touchscreens voor kleuters, materiaal zelfstandig werken, workshops in de bibliotheek voor lees- en taalbevordering, leesboeken en opbergkasten, beamer en geluidsinstallatie voor in de aula Achterlaantje, Robomind, materiaal Lego League, lessen in het gemeentemuseum, bezoek Rijksmuseum, Smaakfeest, sportactiviteiten en spelmateriaal Gezonde Sportieve School, workshops wetenschap en techniek bij Science Center Delft, sterwandapparaat speelzaal kleuters, opknappen hal en lokalen kleuters en extra activiteiten in projectweek.

Samen maken we het verschil!
Wilt u donateur worden en meedoen aan De Vrienden van De Achtsprong dan kunt u uw financiële bijdrage overmaken op rekeningnummer NL72RABO 01577 89 047 t.n.v. Stichting Vrienden van De Achtsprong. Eenmaal per schooljaar in september houden wij een automatische incasso ronde. De Stichting is erkend als een "Algemeen nut beogende instelling". Uw gift is zowel voor u als particulier als ook voor de zakelijke betaler fiscaal aftrekbaar.

Naast financiële giften is de school ook heel blij met bedrijfssponsoring in natura. We denken daarbij bijvoorbeeld aan groenten en fruit voor activiteiten in de Gezonde Sportieve School, gastlessen van ouders bv in techniek en sponsoring van materialen. Heeft u een eigen bedrijf of bent u werkzaam in een bedrijf waar u mogelijkheden voor Stichting Vrienden van De Achtsprong ziet, dan horen wij graag van u.

Heeft u vragen, ideeën of iets te bieden aan Stichting Vrienden van De Achtsprong neemt u dan contact op met Patrick Franke (patrick@directaccess.nl)of Monique Zwinkels (moened@caiway.nl)

Uw bijdrage geeft veel extra’s voor ieder kind op De Achtsprong.
Namens alle kinderen en het team hartelijk dank voor uw steun!