Vrienden van De Achtsprong

Stichting Vrienden van De Achtsprong zet zich in om giften en donaties te genereren voor basisschool De Achtsprong. Deze financiële steun is voor de gewenste schoolontwikkeling echt noodzakelijk. Naast de ouderbijdrage die u jaarlijks betaalt voor activiteiten van de Oudervereniging vragen wij ouders en bedrijfsleven ieder schooljaar om een gift/financiële bijdrage voor de schoolontwikkeling welke geheel ten goede komt aan de kinderen op De Achtsprong. Stichting Vrienden van De Achtsprong is actief sinds januari 2011.

De investeringen van Stichting Vrienden van De Achtsprong worden in samenspraak met de directie en leerkrachten van De Achtsprong gedaan. Jaarlijks wordt bekeken wat aansluit bij de schoolontwikkeling en welke investeringen ervoor zorgen dat alle kinderen op De Achtsprong er plezier van hebben. Tijdens de jaarvergadering van de Oudervereniging verantwoordt het bestuur van Stichting Vrienden van De Achtsprong de jaarlijkse investeringen. Het is geweldig om te ervaren dat er zoveel ouders De Achtsprong financieel steunen om iets extra’s te kunnen doen voor alle leerlingen en het team. 

Dit maken De Vrienden mogelijk voor de kinderen op De Achtsprong!
De afgelopen schooljaren is met geld van De Vrienden door de school geïnvesteerd in computers, tablets voor  de bovenbouw en digiborden voor de kleuters. 

Naast financiële giften is de school ook heel blij met bedrijfssponsoring in natura. We denken daarbij  bijvoorbeeld aan gastlessen van ouders in techniek of sponsoring van materialen. Heeft u een eigen bedrijf of  bent u werkzaam in een bedrijf waar u mogelijkheden voor Stichting Vrienden van De Achtsprong ziet, dan horen wij graag van u!

Samen maken we het verschil!
Wilt u donateur worden en meedoen aan De Vrienden van De Achtsprong dan kunt u uw financiële bijdrage overmaken op rekeningnummer NL72RABO 01577 89 047 t.n.v. Stichting Vrienden van De Achtsprong. Indien u in natura een bijdrage wilt leveren, dan kunt u een mailtje sturen naar i.wubben@wsko.eu.

Heeft u vragen of ideeën voor Vrienden van De Achtsprong, dan kunt u dit laten weten aan Peter Hulscher  (peter.hulscher@hetnet.nl).  

Namens alle kinderen en het team hartelijk dank voor uw steun! 

Peter Hulscher / Jacqueline Kleijweg, bestuurders Vrienden van de Achtsprong