Oudervereniging

De oudervereniging van basisschool de Achtsprong bestaat uit een groep enthousiaste ouders. Zij vervullen een belangrijke taak binnen onze school en staan altijd klaar. De ouders vervullen een actieve rol bij allerlei activiteiten door het schooljaar heen. Zij maken ook deel uit van de werkgroepen waar leerkrachten in zitten om bijvoorbeeld de Kerstviering, de Sinterklaasviering, de Paasviering en de schoolreisjes tot een succes te maken. Daarnaast houden zij zich ook bezig met de schoolfotograaf, groenvoorzieningen in de klas/school en kinderkermis op koningsdag.

Voor deze activiteiten vraagt de oudervereniging ieder jaar een vrijwillige ouderbijdrage van €45 per kind (groep 2 t/m 7) en voor de kinderen uit groep 1 en groep 8 een vrijwillige bijdrage van €20. De kinderen uit groep 1 en 8 gaan niet op schoolreisje, vandaar dat dit bedrag lager is. 

Tijdens de (jaarlijkse) algemene ledenvergadering in oktober kunnen individuele leden van de Oudervereniging zich beschikbaar stellen om zitting te nemen in het bestuur. Dit bestuur vergadert 6 keer per jaar om komende activiteiten te coördineren en afgeronde activiteiten te evalueren. Deze vergaderingen worden bijgewoond door gedelegeerden vanuit het team.

Leden van de Oudervereniging zijn:

  • Rik Kuijpers: voorzitter
  • Jori van der Lugt: secretariaat
  • Angela van der Wiel: penningmeester
  • Peter Dekker
  • Wendy de Jong
  • Ellen Zuijderwijk
  • Tamara van de Ende
  • Amy van der Zanden
  • Marlies van Paassen
  • Kurby van Delft

Wanneer je een vraag hebt, kun je altijd iemand van de oudervereniging op school aanspreken. Het is ook mogelijk een mailtje te sturen naar: ouderverenigingdeachtsprong@gmail.com