MijnRapportfolio

Wij hebben ervoor gekozen om de ontwikkeling van kinderen zichtbaar te maken aan de hand van een digitaal portfolio: MijnRapportfolio. Het is een product waar de kinderen kunnen laten zien waar ze trots op zijn en ook kunnen we laten zien waar het kind staat ten opzichten van zijn of haar leeftijdsgenoten. Een product waar we de kinderen ook mede eigenaar van willen maken.

Hoe open je MijnRapportfolio:

  • Via de app MijnRapportfolio die je kunt downloaden op je tablet/iPad/telefoon
  • Via onze eigen Achtsprong App, daar is een tegel van MijnRapportfolio te vinden
  • Op de computer via de volgende link: https://portaal.mijnrapportfolio.nl/

Welke onderdelen kun je o.a. vinden in MijnRapportfolio:

  • De kwaliteiten van het kind (ingevuld door de leerkracht en het kind)
  • De ontwikkeling op sociaal gebied
  • Resultaten van de methodetoetsen
  • Beeldmateriaal waar de kinderen trots op zijn
  • De ontwikkelingslijn van gym

Landelijke toetsen, zoals cito/DIA, nemen we hierin niet mee. Deze uitslagen krijgen kinderen twee keer per jaar mee op papier en zijn in te zien in het Ouderportaal. 

In de handleiding vind je meer informatie over de verschillende onderdelen van MijnRapportfolio. 

Klik hier voor de handleiding