Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) bouwt mee aan de kwaliteit van het onderwijs op De Achtsprong. De MR is een platform waar ouders en leerkrachten elkaar ontmoeten. We denken mee in de schoolontwikkeling en keuzes die de school maakt. Met een positieve kritische blik, vragen en ideeën zetten wij ons in om voor de kinderen en de leerkrachten een plezierig en goed klimaat te creëren. De MR communiceert met ouders, leerlingen, team, directie, oudervereniging, GMR en schoolbestuur WSKO.

Wil je contact opnemen met de MR? Dit kan via achtsprong.mr@wsko.eu