Veiligheid op school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Wij houden de veiligheid van een leerling, klas en hele school goed in de gaten. Wij werken met de methode Kanjertraining voor vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect. 

Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat.
Met de Kanjertraining leren kinderen, leerkrachten en ouders zich op een positieve manier te handhaven in sociaal stressvolle omstandigheden. Onder het motto: wat je meemaakt is interessant, vervelend of naar, maar hoe je ermee omgaat is belangrijker, dat vormt je. Reageer daarom niet met haat, wraak, gezeur, onverschilligheid of cynisme op problemen die zich voordoen in jouw leven. Doe je best er iets van te maken. Zoek oplossingen waarmee je elkaar en de situatie recht doet. Oplossingen die in de toekomst houdbaar zijn.

Monitoren van sociale veiligheid
We monitoren de sociale veiligheidsbeleving van kinderen door ze de vragenlijsten van KANVAS in te laten vullen. De vragenlijst is een hulpmiddel voor de leerkracht om een scherpere kijk te krijgen op het gedrag, de gevoelens en intenties van leerlingen. De vragenlijst kan als leerlingvolgsysteem worden gebruikt waardoor de verandering in gedrag en gevoelens van leerlingen te meten is. Tevens kan de lijst dienen als instrument om de effecten van bijvoorbeeld de Kanjertraining te meten. 

Ook leerkrachten vullen een vragenlijst in over de leerlingen. Het geeft de leerkacht een overzicht van gedragingen van leerlingen zoals de leerkracht die ervaart. Het systeem geeft bovendien aan wat mogelijke oorzaken zijn van het gedrag van de leerling; wat de symptomen zijn van het gedrag en wat raadzaam is te doen. Wat dit laatste betreft wordt een reeks van adviezen voorgesteld waaruit de leerkracht in samenspraak met de ouders van de leerling een plan van aanpak kan samenstellen. Bijzonderheden vanuit de vragenlijsten worden in november en/of het einde van het schooljaar met ouders (en eventueel het kind) besproken.