Gezonde, sportieve school

Op de Achtsprong stimuleren wij een gezonde leefstijl en hebben we veel aandacht voor sport en bewegen binnen ons onderwijs. Tal van activiteiten die jaarlijks terugkomen, staan in het teken hiervan. Om hier goed vorm aan te geven, krijgen de kinderen op school keer per week les van een vakleerkracht gymnastiek en werken wij samen met de GGD. Wij hebben we het landelijk vignet Gezonde School behaald. Bij kinderen komen we hierdoor tegemoet aan hun natuurlijke behoefte tot bewegen. Wij stimuleren samen bewegend leren en dit komt aanbod bij het geven van ons onderwijs, zodat de leerstof beter blijft hangen. Ons sportieve schoolplein wordt ook gebruikt voor buitenlessen. We leren kinderen spelenderwijs wat een gezonde leefstijl is. Twee keer per jaar is er een sportdag, krijgen we een gezonde lunch en leren de kinderen feiten over gezonde voeding o.a. door proefjes te doen. Op dit moment beschikken wij over het tweede themacertificaat van de Gezonde School: het thema welbevinden. Dit past goed bij onze Kanjerschool, en de visie dat kinderen op school zich prettig en veilig moeten kunnen voelen om tot optimale leerprestaties te komen. Kinderen komen graag naar school en voelen zich serieus genomen door de leerkracht. Ook voor de teamleden is een fijne sfeer in de klas prettig werken. WSKO vindt het belangrijk dat personeel zich veilig voelt binnen het team, zich gesteund voelt door de directie en zich positief verbonden voelt met de school.

Gezonde tussendoortjes

De Achtsprong is een Gezonde Sportieve School. Een van de dingen die we daarom ook belangrijk vinden is een gezond tussendoortje. Wij stimuleren kinderen om een gezond stukje groente of fruit mee naar school te nemen als tussendoortje. We hebben twee dagen die we hiervoor centraal zetten: woensdag en vrijdag. Onze zogenoemde Gruitdagen. Ook proberen wij elk jaar subsidie aan te vragen voor EU-schoolfruit, zodat we 20 weken lang fruit en groente hebben voor de kinderen in de klas.

Verjaardagen en trakteren

Wij zijn een groot voorstander van gezonde en lekkere traktaties. Dit kan een sappig stukje fruit zijn, maar ook leuke gekleurde groentes. Wilt u ideeën opdoen over trakteren, zie de volgende website: http://www.gezondtrakteren.nl/ . Wij proberen de gezonde traktaties in de nieuwsbrief te vermelden. U mag natuurlijk ook een leuke foto van een gezonde traktatie naar ons sturen, zodat we die in de nieuwsbrief kunnen plaatsen.

Bewegend leren

Ook één van de speerpunten op de Achtsprong is bewegend leren. Door motorische oefeningen te koppelen aan cognitieve oefeningen beklijven onderwerpen beter en lukt het de leerlingen beter om de stof te verwerken. Elke week doen de leerkrachten verschillende bewegend leren activiteiten met de de kinderen. In de week van de buitenlesdag staat het bewegend leren echt centraal in de school en wordt er extra aandacht aan besteed.