RidderSprong (voor 3- tot 4-jarigen)

De een is er al helemaal aan toe, voor de ander komt het eigenlijk te vroeg: voor de eerste keer naar school gaan. Landelijk is bepaald dat een kind direct na zijn of haar 4e verjaardag instroomt op een basisschool en vaak gaan daar een paar wen-ochtenden aan vooraf. Maat het kan beter. Om de overgang van peuter naar kleuter soepeler te laten verlopen zijn kindercentrum De Rode Ridder (van kinderopvang De Lange Keizer) en wij(basisschool De Achtsprong) een project gestart: De RidderSprong.

De RidderSprong is een gemengde peuter- en kleutergroep die bestaat uit kinderen van 3+ die bij De Rode Ridder sitten - één of meerdere (halve) dagen per week, met wat de ouders willen - en kinderen van 4 die nog maar net naar school gaan. Met de pedagogisch medewerker van het kindercentrum gaat de groep in het eerste jaar een paar uur naar WSKO De Achtsprong, waar een leerkracht hen op speelse wijze laat kennismaken met school: samen in de kring zitten en luisteren naar elkaar, samen gymmen en nieuwe dingen leren. Dat leren gaat op een ontdekkende manier. Jolanda de Meulmeestere van De Rode Ridder: "In de herfst gaan we bijvoorbeeld met de kinderen naar buiten om paddenstoelen te zoeken. De kinderen ontdekken zo dat er meerdere soorten zijn. Binnen maken ze hun eigen paddenstoel en denken ze na over hoe die eruit gaat zien en welke materialen ze willen gebruiken. Het is hun eigen ontdekkingstocht en wij begeleiden hen erbij."

De samenwerking tussen De Achtsprong en De Rode Ridder is niet nieuw. De Meulmeester: "We hadden al gewenningsprojecten voor de basisschool, maar dankzij een vierjarige subsidie van de gemeenste Westland kunnen we dit uitbreiden. De nadruk komt te liggen op taal. Ook dat gaat weer op een speelse manier, via voorlezen, maar ook door met de kinderen naar buiten te gaan en te benoemen wat er onderweg te zien is. 

Een ander onderdeel van de RidderSprong is ouderparticipatie. "Vaak zien ouders al dat hun kind toe is aan de basisschool," zegt De Meulmeester. "Via ouderochtenden geven we ouders tips hoe ze hun peuter al wat speelse uitdaging kunnen geven: welke boeken geschikt zijn om voor te lezen en welke spelletjes en activiteiten leuk zijn om met ze te doen. Daarnaast kunnen ouders meedoen met onze kunst- en cultuurprojecten en zo zelf ook wennen aan het idee dat hun kind straks vijf dagen in de week naar school gaat. Want ook voor ouders is het een hele nieuwe periode."