Gezonde school, themacertificaat Welbevinden

Wij zijn bijzonder trots om te melden dat wij als Gezonde Sportieve school nu ook het themacertificaat Welbevinden in ontvangst mogen nemen. Afgelopen vrijdag 1 november heeft wethouder Ben v/d Stee in aanwezigheid van alle kinderen het certificaat aan ons uitgereikt. 

Wat houdt een dergelijk certificaat in:

Om te kunnen leren, talenten te ontwikkelen en op te groeien tot gezonde volwassenen is het van belang dat kinderen zich prettig voelen op school. Belangrijk is dat ze de ruimte krijgen zich te ontwikkelen, fouten te maken en daarvoor verantwoordelijkheid te nemen. Kinderen die zich verbonden voelen met school en over betere sociale en emotionele vaardigheden beschikken, zijn meer gemotiveerd om te leren en halen vaak betere resultaten op school. Onze school is hierop de afgelopen maanden door medewerkers van de Gezonde School gescreend met als eindresultaat het themacertificaat.