De Achtsprong

Onze visie

Rooms-Katholieke Basisschool De Achtsprong heeft als visie om alle kinderen een veilige en stimulerende leeromgeving te bieden, waarin zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Wij geloven dat leren het beste kan plaatsvinden in een omgeving waarin zowel kinderen als het team van en met elkaar leren en persoonlijke groei en plezier centraal staan. Wij streven naar het behalen van goede resultaten op het gebied van o.a. taal en rekenen, maar ook op het gebied van sociale vaardigheden, creativiteit en sportiviteit. 

We zorgen voor een positieve leeromgeving waarin kinderen zich veilig voelen. Met een brede kijk op de wereld willen we dat kinderen zichzelf en de ander waarderen en respecteren. Kinderen ontdekken hun kwaliteiten en interesses en zijn trots op hun leerproces. 

Onze ambitie is om een toekomstbestendige school te zijn, waarin sportiviteit en gezondheid, duurzaamheid en digitale ontwikkeling een belangrijke plaats hebben. 

Kortom, op basisschool De Achtsprong staat het welzijn en de ontwikkeling van onze kinderen centraal. Samen met het team streven wij naar een veilige, inspirerende en toekomstgerichte leeromgeving, waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Zoals onze glijbaan symboliseert: we klimmen omhoog, bereiken succes en genieten!

Kernwaarden:

Plezier is de basis om verder te komen. Kinderen leren niet optimaal als ze het plezier van leren niet inzien en geen plezier hebben tijdens een schooldag.
Alleen ga je sneller, samen kom je verder. Dit willen we de kinderen meegeven voor de toekomst.
We werken efficiënt en met een duidelijk doel voor ogen. (doelgericht)