De Achtsprong

Onze visie

Bij WSKO De Achtsprong krijgt ieder kind, ongeacht achtergrond, capaciteiten, ontwikkeling en interesses,  maximale kansen om zich te ontwikkelen in persoonlijkheid, kennis en vaardigheden. Voor deze ontwikkeling, het leren, vinden wij een aantal dingen belangrijk op school. Eén daarvan is het vertrouwen in het kind, iedereen verdient een nieuwe kans. Fouten mogen gemaakt worden en succes worden gevierd; hier mag je trots op zijn. Verder werken we vanuit passie, we gaan uit van het talent, we hebben hoge verwachtingen van de kinderen en we zorgen hierbij dat we dicht bij de vraag van het kind blijven. We geven ze de mogelijkheid om zelfstandig, door middel van onderzoek en samen(iets van iemand) te leren.
Hierdoor willen we ieder kind handvatten aanreiken waar hij of zij in de toekomst met zijn of haar talent in de maatschappij kan deelnemen.

Het hieruit volgende motto is “Op de Achtsprong leren de leerlingen van en met elkaar.
Met dit beeld voor leerlingen en dit motto kiest onze school als basis de leertheorie sociaal-constructivisme. Het sociaal-constructivisme gaat ervan uit dat leerlingen zelf actief hun kennis construeren en aan het geleerde een persoonlijke betekenis geven. Iedere leerling heeft een eigen basis van kennis, waar nieuwe informatie aan wordt gekoppeld. Door de eigen interpretatie van informatie te delen (te spiegelen) met anderen, kan niet alleen de kennis worden verrijkt, maar wordt tevens de informatie getoetst. De interactie met medemensen speelt in deze leertheorie dus een belangrijke rol.
Onderwijs vanuit de visie sociaal-constructivisme kenmerkt zich door:

 • Leerlingen die actief zijn, de leerlingen leren door te doen.
 • Leerlingen die samenwerken, hierdoor verkrijgen leerlingen nieuwe perspectieven en leren de leerlingen de vaardigheden.
 • Leerlingen die nieuwe kennis uitdiepen en koppelen aan persoonlijke ervaringen en voorkennis.
 • Leerlingen die doelgericht met leren en het verwerven van kennis omgaan, wat ze succeservaringen oplevert als ze een bereikbaar doel voor ogen hebben; 

 • Leerlingen die zelf sturing kunnen geven aan hun leerproces (Vygotsky in Van der Veer, 1996).

In het schooljaar 2022-2023 willen wij onze visie verder ontwikkelen. Het doel is een mooie belofte te kunnen maken naar elkaar waar wij als school achter staan.

Onze doelen

Voor het schooljaar 2022-2023 hebben we de volgende doelen geformuleerd waar wij als school werken:

 • Wij beschrijven de visie/missie en belofte van de Achtsprong.
 • Zorg: Wij kunnen een diepteanalyse maken van de resultaten van de kinderen en kunnen hier ons aanbod op afstemmen. Voor de grote zorgcyclus en de kleine zorgcyclus. Hierbij hebben wij een passende weekplanning en gebruiken wij leeruniek bij de 4D's.
 • Rekenen: We gebruiken de methode Getal en Ruimte junior op die wijze dat wij aansluiten bij de 3 verschillende instructieniveaus in de groep en hanteren de gemaakte afspraken. 
 • Taal: Wij doen onderzoek naar een nieuwe taal/leesmethode die passend is bij De Achtsprong en die wij kunnen implementeren in 2023-2024.
 • Jonge Kind: In de groepen 1/2 implementeren we het volgmodel Mijnkleutergroep waarbij themaplanning, spelaanbod, doelen en interventies en registraties van observaties in terugkomen.
 • Burgerschap/Gedrag: Het team concretiseert de beschreven visie en bouwstenen zodat iedereen dezelfde 'taal' spreekt en thema's zoals rascisme, vooroordelen, diversiteit besproken worden in het team. De bouwstenen van burgerschap worden aangevuld met hoe wij de geformuleerde doelen voor de leerlingen willen behalen vanuit ons huidige aanbod van de Kanjertraining en welke doelen extra inzet nodig hebben.
 • Teamontwikkeling: Bij het werken aan deze doelen staat de persoonlijke ontwikkeling van leerkrachten voorop door: Samenwerken d.m.v. doelenborden, persoonlijke doelen stellen, collega's feedback vragen, consulteren en werken met beeldcoaching.