De Riddersprong gaat weer van start!

Wat zijn wij blij, 4 oktober gaat de Riddersprong weer van start! De Riddersprong is een fijne samenwerking tussen basisschool de Achtsprong en kinderopvang de Rode Ridder. Elke peuter van 3,5 jaar die er aan toe is en het leuk vindt, mag een kijkje nemen bij de basisschool. De Riddersprong start met 8 peuters in de speelruimte van de NSO de Grote Ridder. Daar worden uitdagende activiteiten aangeboden volgens de visie van de Lange Keizer in combinatie met het thema van de kleuterklassen. De activiteiten zijn gericht op alle ontwikkelingsgebieden. Jongste kleuters van de Achtsprong hebben de keuze om deel te nemen aan de activiteiten van de Riddersprong, daarnaast worden de peuters gestimuleerd om aan te sluiten bij de kleutergroepen, maar dit blijft een keuze vanuit het kind. Op een speelse en ontdekkende manier wennen de peuters aan de klas, de juf en de schoolse manier van werken. Het is naast deze aspecten ook goed voor de taalontwikkeling; De peuters lezen met de kleuters een boekje, zitten samen in de kring, luisteren naar elkaar en spelen samen in de hoeken. De jongste kleuters van de Achtsprong mogen de werkwijze van de kleuters uitleggen aan de peuters, spelen met de peuters en ervaren dat zij degene zijn die iets aan een ander mogen leren waar ze natuurlijk zelf ook weer van groeien. 

Deze mooie ontdekkingstocht zal voor de peuters de weg naar school een stuk soepeler laten verlopen, het zorgt voor een veilige doorstroom en het kind heeft al een beeld van wat een basisschool is.