2012-10-03 09.26.36

Het vakantierooster en vrije dagen

Herfstvakantie            Zaterdag 14 oktober t/m zondag 22 oktober 2017
Kerstvakantie        Zaterdag 23 december 2017 t/m zondag 7 januari 2018
Voorjaarsvakantie      Zaterdag 24 februari t/m zondag 4 maart 2018
Paasweekeinde          Vrijdag 30 maart t/m maandag 2 april 2018
Koningsdag               Vrijdag voor meivakantie (27 april)
Meivakantie               Zaterdag 28 april t/m zondag 13 mei 2018
Hemelvaart               Zit in meivakantie (10 mei)
Pinksteren                 Zaterdag 19 mei t/m maandag 21 mei 2018
Zomervakantie          Zaterdag 14 juli t/m zondag 26 augustus 2018

De vrijdagmiddag voor de kerstvakantie en de zomervakantie zijn de kinderen ook vrij.

Extra vrije dagen ivm een studiedag voor het team:
Studiedag: vrijdag 10 november 2017, woensdag 10 januari 2018, maandag 25 juni 2018