IMG_5005 IMG_5032 IMG_5042 naamloos-1-17

Ouderbetrokkenheid

Klassenouder
De groepscommunicatie tussen leerkracht en ouders wordt door een klassenouder geregeld. Voorbeelden hiervan zijn: het verzoek om te rijden bij excursies, oproep voor hulpouders, bijzondere activiteiten of bijzondere informatie over de groep.

Overblijfouder
Tijdens het continurooster spelen de kinderen een half uur buiten. Wanneer de kinderen buiten spelen, kunnen de leerkrachten zelf pauze houden. Er zijn een hoop ouders die tijdens dit half uurtje buiten spelen aanwezig zijn, met de kinderen spelletjes doen en ervoor zorgen dat de kinderen op een veilige manier op het plein spelen. 

Woordflitsen
Een grote groep ouders helpt wekelijks bij het Flitsen. Flitsen helpt bij het automatiseren van woorden door kinderen die moeite hebben bij het lezen van woorden en taal. Bij het oplezen van woorden moet de leerling proberen om het woord in een keer te herkennen en lezen. Daarbij moet voorkomen worden dat de leerling terug moet vallen in het spellende lezen.

Luizenmoeder
Iedere maandag na een schoolvakantie gaat een groep ouders de klassen langs om te controleren op luizen. Binnen de school bestaat hiervoor een protocol. Deze is terug te vinden in de schoolgids.

Creamiddagen
1 keer per schooljaar op 2 vrijdagmiddagen wordt door alle leerlingen in groepjes aan creative projecten gewerkt onder leiding van 2 ouders. De creative projecten worden aan alle leeftijden aangeboden. Kinderen kunnen op hun eigen niveau met het project aan de slag.