IMG_0137.JPG

Oudervereniging

Wat en wie zijn wij?
De oudervereniging van basisschool de Achtsprong bestaat uit een groep van 12 enthousiaste ouders die de belangen van uw kind behartigen op allerlei gebied op school. De Oudervereniging organiseert samen met het team en hulpouders activiteiten waar de school geen budget voor heeft maar die bepalend zijn voor de goede onderlinge sfeer en waar de kinderen zeer naar uitzien. Dit kunnen feestelijke activiteiten zijn zoals Sinterklaas en Kerst.

De Oudervereniging levert tevens een financiële en/of organisatorische bijdrage aan:

 • Het Sinterklaasfeest
 • Het Kerstfeest
 • Kinderkermis op Koningsdag
 • Paasfeest
 • Carnaval
 • Klassenbieb
 • Het schoolreisje
 • Schoolfotograaf
 • Schoolfeest (niet jaarlijks)
 • Groenvoorziening in de klassen

Als uw kind naar de Achtsprong gaat, bent u automatisch lid van de Oudervereniging.  Tijdens de (jaarlijkse) algemene ledenvergadering in oktober kunnen individuele leden van de Oudervereniging zich beschikbaar stellen om zitting te nemen in het bestuur. Dit bestuur vergadert 5 keer per jaar om komende activiteiten te coördineren en afgeronde activiteiten te evalueren. Sjaak Pex en een leerkracht wonen namens directie en het team deze vergaderingen bij.

Om meer geld op te halen, organiseren we de O(ud) P(apier) A(ctie):
iedere derde maandag van de maand bemant de Achtsprong de oud papier wagen waarmee de oud papier containers in De Lier geleegd worden. 

De oudervereniging van de Achtsprong is te bereiken op E-mail adres ouderverenigingdeachtsprong@gmail.com

Leden van de Oudervereniging zijn:

 • Jarl Blok: voorzitter
 • Anne Nieuwkamer: secretariaat
 • Patricia Sariman: penningmeester
 • Debby Prins
 • Peter Dekker
 • Sonja van Os
 • Joann v.d. Ende
 • Debby Vliegenthart
 • Desiree van Uffelen
 • Roland  Duyvesteijn
 • Silvia Pruijsen
   

Verslag jaarvergadering

2016