naamloos-3

Engels

Engels leren is een avontuur

Eind 2012 is De Achtsprong gestart met de invoering van Engels als tweede taal in alle groepen. Het team en de MR zijn intensief betrokken geweest bij de aanloop naar deze profielkeuze. Engels als tweede taal wordt volledig geïntegreerd in het bestaande schoolprogramma. Jonge kinderen hebben boven oudere kinderen het vermogen om spelenderwijs een nieuwe taal te leren. Bovendien heeft het leren van een vreemde taal op jonge leeftijd een positief effect op de algemene taalontwikkeling. Het leerrendement is dus hoog. De Achtsprong gebruikt methodes die precies aansluiten bij de leerwijze van kinderen.

Groep 1 t/m 4 gebruikt I-Pockets. Zij beginnen eerst met luisteren, begrijpen en spreken. Pas halverwege groep 4 komt daar ook lezen en schrijven bij. Door eerst aandacht te geven aan communicatieve vaardigheden krijgen de leerlingen vertrouwen om Engels te spreken.

'Our Discovery Island' is een innovatieve methode voor Engels voor de groepen 5 t/m 8 van het basisonderwijs. De methode is geschreven door native speakers en houdt rekening met de toenemende vraag naar het gebruik van technologie in en om het klaslokaal. Door het gebruik van verschillende leuke karakters die avonturen beleven op allerlei denkbeeldige eilanden, worden de leerlingen gemotiveerd en gestimuleerd om de taal verder te ontdekken. Iedere leerling heeft ook een eigen inlogcode om thuis te “gamen”!

Voor kinderen van deze generatie is een goede kennis van Engels steeds belangrijker voor studie en beroep. Door kinderen deze taal al vroeg te leren, bereiden we hen zo goed mogelijk voor op de toekomst. Ook zorgt vroeg Engels voor een betere start bij doorstroom naar het voortgezet onderwijs.