Achtsprong

Robomind

Klik op de afbeelding om Robomind eens zelf uit te proberen

"De Achtsprong Koploper met RoboMind"
  Passend Onderwijs op De Achtsprong

Er zijn veel manieren om dat vorm te geven. Werken in niveaugroepen, kijken naar de individuele leerbehoefte van het kind, maar ook door te kijken naar andere vormen van leren. Hoe leer je kinderen logisch en probleemoplossend te werken?
Het idee om hiervoor een gestructureerde methode voor De Achtsprong te maken, kreeg een extra impuls tijdens de First Lego League 2011. Het bleek dat de benodigde kennis op het gebied van programmeren en probleemoplossend en logisch denken ontbrak. Om leerlingen meer technisch inzicht te geven, is er zo een nieuw programma ontwikkeld. 

RoboMind is educatieve software die speciaal ontwikkeld is om leerlingen kennis te laten maken met techniek, logica, informatica en robotica. Door een virtuele robot te programmeren leren leerlingen hoe robots worden gebruikt om automatisch taken uit te voeren. Leerlingen van groep 5 van De Achtsprong hebben geleerd dat moeilijke taken automatisch kunnen worden uitgevoerd door deze in kleinere stukjes op te breken.
Inmiddels is het programma verder ontwikkeld en hebben de kinderen van groep 6 geleerd hoe je een Robo automatisch kan laten stofzuigen en uit een doolhof kan laten komen. De leerlijn wordt verder uitgebouwd tot en met groep 8. 

Door de grote reikwijdte van RoboMind is het ook erg geschikt als leermiddel voor hoogintelligenten. Zij kunnen bijvoorbeeld verdiepingsopdrachten uitvoeren als vervolg op de reguliere lesstof zodat het ook voor hen uitdagend en interessant blijft.

(Klik op de afbeelding om Robomind eens zelf uit te proberen.)