paginaAfbeelding_standaard

Oudervereniging

Van links naar rechts:

Annet van Rijn, Debby van Os, Peter Dekker, Sonja van Os,

 

Danielle van Veldhoven, Joann v.d. Ende, Patricia Sariman,

 

Ronald  Duyvensteijn, Jarl Blok en Silvia Pruijsen.

 

Oudervereniging basisschool de Achtsprong
Wat en wie zijn wij?

De oudervereniging van basisschool de Achtsprong bestaat uit een groep van 10 enthousiaste ouders die de belangen van uw kind behartigen op allerlei gebied op school. De Oudervereniging organiseert samen met het team en hulpouders activiteiten waar de school geen budget voor heeft maar die bepalend zijn voor de goede onderlinge sfeer en waar de kinderen zeer naar uitzien. Dit kunnen feestelijke activiteiten zijn zoals Sinterklaas en Kerst.
Om dit te kunnen bekostigen organiseren we de O(ud) P(apier) A(ctie):
iedere derde maandag van de maand bemant de Achtsprong de oud papier wagen waarmee de oud papier containers in de Lier geleegd worden.
De Oudervereniging levert tevens een financiële bijdrage aan:

  • Het Sinterklaasfeest
  • Het Kerstfeest
  • Koningsdag
  • Paasfeest
  • Carnaval
  • Klassenbieb
  • Het schoolreisje

Als uw kind naar de Achtsprong gaat, bent u automatisch lid van de Oudervereniging. Tijdens de (jaarlijkse) algemene ledenvergadering in oktober kunnen individuele leden van de Oudervereniging zich beschikbaar stellen om zitting te nemen in het bestuur. Dit bestuur vergadert 5 keer per jaar om komende activiteiten te coördineren en afgeronde activiteiten te evalueren. Corry Bornebroek woont namens directie en team deze vergaderingen bij.


De oudervereniging van de Achtsprong is te bereiken op E-mail adres annetenleonvanrijn@kabelfoon.nl

Verslag jaarvergadering

2016