IMG_5005.JPG IMG_5032.JPG IMG_5042.JPG naamloos-1-17

Ouderbetrokkenheid

Woordflitsen
Een grote groep ouders helpt wekelijks bij het Flitsen. Flitsen helpt bij het automatiseren van woorden door kinderen die moeite hebben bij het lezen van woorden en taal. Bij het oplezen van woorden moet de leerling proberen om het woord in een keer te herkennen en lezen. Daarbij moet voorkomen worden dat de leerling terug moet vallen in het spellende lezen.

Klassenouder
De groepscommunicatie tussen leerkracht en ouders wordt door een klassenouder geregeld. Voorbeelden hiervan zijn: het verzoek om te rijden bij excursies, oproep voor hulpouders, bijzondere activiteiten of bijzondere informatie over de groep.

Luizenmoeder
Iedere maandag na een schoolvakantie gaat een groep ouders de klassen langs om te controleren op luizen. Binnen de school bestaat hiervoor een protocol. Deze is terug te vinden in de schoolgids.  

Creamiddagen
1 keer per schooljaar op een vrijdagmiddag wordt door alle leerlingen in groepjes aan creative projecten gewerkt onder leiding van 2 ouders. De creative projecten worden aan alle leeftijden aangeboden. Kinderen kunnen op hun eigen niveau met het project aan de slag.