Achtsprong

Zorg

Vanuit onze visie op zorg willen we zorgen voor Passend Onderwijs, waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen en we op de volgende manieren vormgeven aan onze basisondersteuning.

Op De Achtsprong willen we zorg en onderwijs op maat bieden voor iedere leerling.
De groepsleerkracht zorgt er binnen de groep voor dat leerlingen extra hulp of uitdaging krijgen. Tijdens momenten dat leerlingen zelfstandig werken wordt er hulp geboden aan groepjes leerlingen of individueel.
Daarnaast zijn er binnen onze school een IB'er (intern begeleider) RT'er (remedial teacher. Zij hebben de tijd om leerlingen afzonderlijk of in groepjes speciale hulp te geven.
Deze zorg wordt gecoördineerd door de IB'er. De IB'er overlegt regelmatig met de groepsleerkrachten, de RT'er en de directeur.
Een aantal keer per jaar worden door de IB-er en leerkracht alle leerlingen besproken n.a.v. de CITO-toetsen en het KANVAS) KANjerVolgAdviesSysteem).
Kinderen die opvallen op het gebied van leer- en of gedragsproblemen kunnen dan individueel besproken worden in het Schoolondersteuningsteam. In dit SOT zitten de intern begeleider, de remedial teacher, de directeur, de groepsleerkracht, een orthopedagoog, de zorgregisseur van het Sociaal Kern Team Westland en de schoolcontactpersoon van het SWV, het Samenwerkingsverband Westland. Deze besprekingen leiden tot een beter inzicht in de problematiek en aangepaste hulp voor de leerling. Ook heeft de intern begeleider contact met verschillende instanties buiten de school, zoals de JGZ, GGZ, SKT.

Hier kunt u ons zorgplan downloaden