kanjer 1 kanjer 2

Kanjertraining

De kinderen van groep 1 t/m 8 krijgen allemaal Kanjertraining. De kanjerlessen sluiten direct aan op de belevingswereld van de kinderen. Door middel van de kanjerlessen blijken de kinderen zich veilig te voelen, zijn betrokken op elkaar, weten onderlinge conflicten respectvol op te lossen en helpen elkaar.

De uitgangspunten zijn:
We helpen elkaar, we zijn te vertrouwen, niemand blijft zielig, niemand speelt de baas, niemand lacht een ander uit.

Het gedragsprotocol van de Kanjertraining kunt u hier downloaden.