20170825_130431 naamloos-1 kopie naamloos-1-3 naamloos-3 naamloos-9 20170825_130509

ICT

Op De Achtsprong wordt volop gebruik gemaakt van digitale leermiddelen. Iedere groep beschikt over een digibord en er zijn al groepen die beschikken over een nieuw touchscreen in de klas. Verder werken de kinderen bij ons op school met tablets of chromebooks.

Vanaf de kleuters wordt er al gewerkt met tablets. Hier doen zij verschillende reken/taal spelletjes op. Vanaf groep 3 worden de tablets gebruikt voor het extra inoefenen van lesstof, zoals het leren lezen, rekenen en spelling. In de groepen 6, 7 en 8 wordt het digitale materiaal ook gebruikt voor de verwerking van rekenen. 

Sinds 2016 hebben wij ook chromebooks bij ons op school. De kinderen van groep 7 en 8 maken hier gebruik van. Naast het extra inoefenen van leerstof en het verwerken van rekenen, gebruiken de leerlingen de chromebooks ook voor het opzoeken van informatie op internet en het typen van verhalen/werkstukken. De digitale geletterdheid komt hierbij veel aan bod. 

Een chromebook of tablet is voor het oefenen en herhalen van lesstof een prima middel. De leerkracht houdt het overzicht van de vorderingen van de leerling. Veel programma’s geven direct feedback, zie het als een vorm van zelfreflectie. Uiteindelijk is het belangrijkste doel dat ICT leerlingen helpt een stap verder te komen in hun ontwikkeling.